Hướng dẫn cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Post by : Phương Mai

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là vấn đề được nhiều kế toán tại các công ty, doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặc biệt quan tâm. Bởi nó có tính chất đặc thù và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vật cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào? Hãy cùng HB Logistics tìm hiểu chi tiết thông tin quy định về thuế nhập khẩu qua bài viết dưới đây

Hướng dẫn cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ tính thuế nhập khẩu

Trước khi tìm hiểu về cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu, thì bạn cần nắm được nguyên tắc tính thuế nhập khẩu. Mỗi loại mặt hàng sẽ có quy định thuế suất nhập khẩu khác nhau.

Đối với mặt hàng tính thuế nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm:

 • Số lượng mặt hàng thực tế nhập khẩu trong tờ khai hải quan.
 • Giá tính thuế nhập khẩu từng loại mặt hàng.
 • Tỷ giá tính thuế.
 • Đồng tiền nộp thuế.

Đối với mặt hàng tính thuế nhập khẩu tuyệt đối được quy định như sau: 

 • Số lượng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan.
 • Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối tính trên đơn vị hàng hóa.
 • Tỷ giá tính thuế.
 • Đống tiền nộp thuế.

Giá tính thuế nhập khẩu

Khi tìm hiểu cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu thì không thể thiếu thông tin về giá tính thuế nhập khẩu. Bởi đây là giá trị thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên, còn được gọi là giá CIF. Chỉ khi xác định đúng giá tính thuế của hàng hóa thì cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu mới gọi là thành công. Hiện có 3 phương pháp để xác định được giá tính thuế nhập khẩu là:

 • Phương pháp tính theo giá trị giao dịch.
 • Phương pháp tính theo giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.
 • Phương pháp tính theo giá trị giao dịch hàng hóa nhập khẩu tương tự.

Lưu ý, khi xác định giá tính thuế tính thuế xuất nhập khẩu:

 • Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có hợp đồng mua bán, các chứng từ hợp lệ và đủ điều kiện xác định giá tính thuế. Khi đó, giá tính thuế xuất nhập khẩu được xác định theo hợp đồng.
 • Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức khác hoặc giá trị trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực tế tại cửa khẩu. Khi đó, giá tính thuế nhập khẩu áp dụng theo biểu giá do Chính phủ quy định.
 • Giá tính thuế sẽ được tính bằng đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ sẽ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hiện hành.

Hướng dẫn cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu

Thuế suất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu cho từng mặt hàng sẽ sử dụng thuế suất %, mức tuyệt đối để phân biệt. Ngoài ra, cách tính thuế nhập khẩu còn được phân biệt theo khu vực thị trường để đảm bảo thực hiện đúng các chính sách thương mại của Nhà nước. Cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu phụ thuộc vào mức thuế xuất nhập khẩu cụ thể, từ đó chọn hướng hoạt động nhập khẩu phù hợp. Thuế suất nhập khẩu bao gồm:

Thuế suất thông thường

Thường áp dụng với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ tại nước, nhóm nước không thực hiện đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt về thuế suất nhập khẩu với Việt Nam. Mức thuế suất theo quy định sẽ cao hơn không quá 70% thuế suất ưu đãi theo Chính phủ quy định.

Thuế suất ưu đãi

Loại thuế này áp dụng với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc với Việt Nam trong quan hệ thương mại. Người nộp thuế tự khai báo xuất xứ hàng hóa để làm cơ sở xác định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi. Mọi thông tin khai báo sẽ được lấy làm căn cứ trách nhiệm của người nộp trước pháp luật.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt

Loại thế này là yếu tố ảnh hưởng lớn đến cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu. Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước áp dụng ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam theo thể chế liên minh thuế quan, khu vực tự do thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và các trường hợp đặc biệt. Mỗi hàng hóa thuộc nhóm tính thuế này phải thỏa mãn các điều kiện ghi trong thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam với các nước.

Thuế bổ sung

Thuế suất bổ sung áp dụng trong các trường hợp:

 • Giá bán của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam quá thấp so với giá thông thường. Việc bán phá giá này có nguy cơ gây khó khăn cho sự phát triển của các ngành nghề sản xuất hàng hóa tương tự tại Việt Nam.
 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ tại các nước có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu. Hoặc có những biện pháp phân biệt khác đối với hàng hóa của Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ logistics tốt nhất 2023

Cách tính thuế xuất nhập khẩu hàng hóa

Công thức tính thuế xuất nhập khẩu cho các mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Số lượng hàng hóa thực tế xuất/nhập khẩu x Trị giá Thuế suất thuế xuất/ nhập khẩu x tính thuế trên mỗi đơn vị hàng hóa

Trong đó:

 • Trị giá tính thuế được quy định cụ thể trong Thông tư 39/ 2015/ TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính. Nếu là hàng hóa xuất khẩu thì giá trị tính thuế sẽ không bao gồm phí vận tải quốc tế, phí bảo hiểm quốc tế, tức là giá FOB. Nếu hàng hóa nhập khẩu tính theo giá FOB thì Trị giá tính thuế = Giá FOB + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế. Còn nếu tính theo CIF đã bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế  thì Trị giá tính thuế = Giá CIF.
 • Thuế suất đối với hàng hóa xuất/ nhập khẩu được tính theo từng mặt hàng được quy định trong Thông tư 182/ 2015/ TT - BTC ngày 16/11/2015. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng được quy định cụ thể kèm theo nghị định số 122/ 2016/NĐ - CP ngày 01/09/2016.

Ví dụ: Công ty H xuất khẩu lô hàng gồm 200sp A, trong hợp đồng giá FOB là 11USD/SP, tỷ giá tính thuế là 22.500VND/USD. Tính thuế xuất khẩu phải nộp, biết rằng thuế xuất nhập khẩu sản phẩm A là 5%.

Trả lời: Số thuế xuất khẩu phải nộp là: (200 x 11 x 22.500) x 5% = 49, 500,000 x 5% = 2.475.000

Cách tính thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối:

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = số lượng hàng hóa thực tế xuất/nhập khẩu x mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị

Trong đó: Mức thuế suất tuyệt đối trên một đơn vị được xác định căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa được quy định thành cụ thể trong Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu Việt Nam

Cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu 

Công thức chung tính thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

Thuế Giá trị gia tăng = (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK + Thuế NK bổ sung + Thuế Tiêu thụ đặc biệt + Thuế BVMT) x Thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

 • Trị giá tính thuế NK có hai giá trị là giá CIF và giá FOB. Giá CIF là giá trị đã bao gồm phí bảo hiểm, phí vận tải và tiền hàng, khi đó trị giá tính thuế NK = giá CIF. Còn phí FOB là giá chưa bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm(I), khi đó trị giá tính thuế = Giá FOB + F + I
 • Thuế nhập khẩu = Giá tính thuế của mỗi đơn vị hàng hóa x Số lượng hàng hóa nhập khẩu x Thuế suất thuế nhập khẩu.
 • Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Thuế suất thuế TTĐB x Giá tính thuế TTĐB. Trong đó, Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
 • Thuế suất GTGT được chia thành 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10% tùy vào từng mặt hàng sẽ chịu mức thuế suất khác nhau. Theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh được áp dụng phương pháp khấu trừ, mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% với một số trường hợp đặc biệt. 

Ví dụ: Công ty A có nhập khẩu 1500 cây thuốc lá Cigar La Habana của Cuba theo giá CIF là 100 USD/cây. Hiện tại Giá CIF là 150 USD/cây, tỷ giá ngoại tệ 1 USD = 23.000 VND. Thêm nữa, thuế nhập khẩu là 40%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 70%, thuế GTGT là 10%. Tính thuế gtgt phải nộp?

Trả lời: Theo cách tính GTGT hàng nhập khẩu ở trên ta có:

 • Giá tính thuế = 1500f x 150 x 23.000 = 3.450.000.000 VND
 • mThuế nhập khẩu: 3.450.000.000 * 40% = 1.380.000.000 VND
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: (3.450.000.000 + 1.380.000.000) * 70% = 3.381.000.000

Vậy thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: (3.450.000.000 + 1.380.000.000 + 3.381.000.000) * 10% = 821.100.000

Hướng dẫn cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu

Hy vọng những thông tin trong bài viết có thể giúp bạn hiểu được cách tính thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu. Nắm vững được những thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc xuất nhập khẩu của bạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ với HB Logistics, đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và Logistics luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI H&B LOGISTICS

Address: Lô đất CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập,

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hotline: 0983 038 668                              

Phone: 0221 221 6868

Email: sales1@kholanhhb.com.vn        

Website: hblogistics.com.vn

Xem thêm: Dịch vụ kho bãi tại HB Logitics

Phương Mai

Tôi là Nguyễn Phương Mai content marketing của H&B Logistics - Phụ trách phát triển nội dung website: hblogistics.com.vn. Với tầm nhìn và sứ mệnh xây dựng website trở thành một trang dịch vụ số 1 Việt Nam về mảng Cho Thuê Kho Lạnh, Dich vụ Hải Quan, Logistics... Mang đến những dịch vụ chất lượng vượt trội giá cả cạnh tranh nhất cho các doanh nghiệp. Kết hợp phát triển kênh Blog H&B Logistics cung cấp nhiều giá trị kiến thức.

Hotline: 0983 038 668
Nhắn tin Facebook Zalo: 0983.038.668